Stappenplan opstart logopedie

 • Stap 1:
  Allereerst is een voorschrift vereist om een aanvangsbilan voor logopedie op te stellen. Dit voorschrift kan je verkrijgen via je huisarts of een specialist zoals een NKO-arts, kinderarts, neuroloog, psychiater of kinderpsychiater. Dit voorschrift breng je mee naar het kennismakingsgesprek.

 • Stap 2:
  Tijdens een kennismakingsgesprek in onze praktijk proberen we samen jou de hulpvraag duidelijk in kaart te brengen. Op basis hiervan worden logopedische onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een verslag, dat het aanvangsbilan vormt. Op basis van de resultaten wordt bepaald of terugbetaling voor logopedie mogelijk is.

  Om terugbetaling voor taalontwikkelingsstoornissen te ontvangen, dien je bovendien een IQ-test te laten afnemen door een psycholoog en een gehoortest door een NKO-arts.

 • Stap 3:
  Met dit aanvangsbilan ga je terug naar de betreffende specialist. Op basis van het verslag stelt deze specialist een voorschrift op voor logopedische therapie. Zodra het voorschrift is ingediend, wordt een dossier opgesteld voor de vergoeding van logopedische behandeling.


Indien u niet in aanmerking komt voor terugbetaling, kan u altijd beroep doen op de aanvullende verzekering van uw mutualiteit.
De specifieke tarieven voor terugbetaling in aanvullende verzekeringen worden door de verschillende mutualiteiten onafhankelijk vastgesteld en kunnen dus sterk variëren.
Als u wilt weten welke voorwaarden van toepassing zijn op uw aanvullende verzekering, is het raadzaam om informatie in te winnen bij uw eigen mutualiteit.